คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2567ขนาดไฟล์: 871 KB. ดาวน์โหลด
2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2566ขนาดไฟล์: 189 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2566ขนาดไฟล์: 632 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2566ขนาดไฟล์: 925 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2566ขนาดไฟล์: 844 KB. ดาวน์โหลด
2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2565ขนาดไฟล์: 171 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2565ขนาดไฟล์: 204 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2565ขนาดไฟล์: 2.21 MB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2565ขนาดไฟล์: 2.23 MB. ดาวน์โหลด
2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2564ขนาดไฟล์: 2.30 MB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2564ขนาดไฟล์: 196 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2564ขนาดไฟล์: 325 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2564ขนาดไฟล์: 161 KB. ดาวน์โหลด
2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2563ขนาดไฟล์: 946 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2563ขนาดไฟล์: 914 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2563ขนาดไฟล์: 192 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563ขนาดไฟล์: 207 KB. ดาวน์โหลด
2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2562ขนาดไฟล์: 237 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2562ขนาดไฟล์: 332 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2562ขนาดไฟล์: 392 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2562ขนาดไฟล์: 226 KB. ดาวน์โหลด
2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2561ขนาดไฟล์: 216 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2561ขนาดไฟล์: 361 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2561ขนาดไฟล์: 349 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2561ขนาดไฟล์: 95 KB. ดาวน์โหลด
2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2560ขนาดไฟล์: 325 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2560ขนาดไฟล์: 464 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2560ขนาดไฟล์: 298 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2560ขนาดไฟล์: 749 KB. ดาวน์โหลด
2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2559ขนาดไฟล์: 668 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2559ขนาดไฟล์: 800 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2559ขนาดไฟล์: 772 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2559ขนาดไฟล์: 864 KB. ดาวน์โหลด
2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2558ขนาดไฟล์: 975 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2558ขนาดไฟล์: 929 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2558ขนาดไฟล์: 871 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2558ขนาดไฟล์: 256 KB. ดาวน์โหลด
2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2557ขนาดไฟล์: 320 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2557ขนาดไฟล์: 250 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2557ขนาดไฟล์: 776 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2557ขนาดไฟล์: 277 KB. ดาวน์โหลด
2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2556ขนาดไฟล์: 262 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2556ขนาดไฟล์: 239 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2556ขนาดไฟล์: 318 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2556ขนาดไฟล์: 230 KB. ดาวน์โหลด
2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2555ขนาดไฟล์: 239 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2555ขนาดไฟล์: 218 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2555ขนาดไฟล์: 716 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2555ขนาดไฟล์: 190 KB. ดาวน์โหลด
2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2554ขนาดไฟล์: 290 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2554ขนาดไฟล์: 313 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2554ขนาดไฟล์: 272 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2554ขนาดไฟล์: 138 KB. ดาวน์โหลด
2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2553ขนาดไฟล์: 156 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2553ขนาดไฟล์: 114 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2553ขนาดไฟล์: 100 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2553ขนาดไฟล์: 102 KB. ดาวน์โหลด
2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2552ขนาดไฟล์: 145 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2552ขนาดไฟล์: 89 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2552ขนาดไฟล์: 111 KB. ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2552ขนาดไฟล์: 60 KB. ดาวน์โหลด