งบการเงิน

2567
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2567ขนาดไฟล์: 680 KB. ดาวน์โหลด
2566
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2566ขนาดไฟล์: 1.07 MB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2566ขนาดไฟล์: 457 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2566ขนาดไฟล์: 637 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2566ขนาดไฟล์: 525 KB. ดาวน์โหลด
2565
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2565ขนาดไฟล์: 1.13 MB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2565ขนาดไฟล์: 693 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2565ขนาดไฟล์: 692 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2565ขนาดไฟล์: 602 KB. ดาวน์โหลด
2564
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2564ขนาดไฟล์: 1.13 MB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2564ขนาดไฟล์: 851 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2564ขนาดไฟล์: 665 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2564ขนาดไฟล์: 757 KB. ดาวน์โหลด
2563
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563ขนาดไฟล์: 2.15 MB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2563ขนาดไฟล์: 858 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2563ขนาดไฟล์: 786 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2563ขนาดไฟล์: 649 KB. ดาวน์โหลด
2562
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2562ขนาดไฟล์: 1.05 MB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2562ขนาดไฟล์: 862 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2562ขนาดไฟล์: 822 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2562ขนาดไฟล์: 568 KB. ดาวน์โหลด
2561
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2561ขนาดไฟล์: 1.01 MB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2561ขนาดไฟล์: 589 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2561ขนาดไฟล์: 584 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2561ขนาดไฟล์: 511 KB. ดาวน์โหลด
2560
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2560ขนาดไฟล์: 898 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2560ขนาดไฟล์: 314 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2560ขนาดไฟล์: 534 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2560ขนาดไฟล์: 117 KB. ดาวน์โหลด
2559
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559ขนาดไฟล์: 204 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2559ขนาดไฟล์: 146 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2559ขนาดไฟล์: 143 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2559ขนาดไฟล์: 127 KB. ดาวน์โหลด
2558
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2558ขนาดไฟล์: 179 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2558ขนาดไฟล์: 128 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2558ขนาดไฟล์: 122 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2558ขนาดไฟล์: 99 KB. ดาวน์โหลด
2557
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2557ขนาดไฟล์: 184 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2557ขนาดไฟล์: 127 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2557ขนาดไฟล์: 126 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2557ขนาดไฟล์: 97 KB. ดาวน์โหลด
2556
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2556ขนาดไฟล์: 167 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2556ขนาดไฟล์: 147 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2556ขนาดไฟล์: 143 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2556ขนาดไฟล์: 113 KB. ดาวน์โหลด
2555
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2555ขนาดไฟล์: 146 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2555ขนาดไฟล์: 117 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2555ขนาดไฟล์: 126 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2555ขนาดไฟล์: 104 KB. ดาวน์โหลด
2554
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2554ขนาดไฟล์: 569 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2554ขนาดไฟล์: 132 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2554ขนาดไฟล์: 128 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2554ขนาดไฟล์: 113 KB. ดาวน์โหลด
2553
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2553ขนาดไฟล์: 153 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2553ขนาดไฟล์: 120 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2553ขนาดไฟล์: 119 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2553ขนาดไฟล์: 99 KB. ดาวน์โหลด
2552
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2552ขนาดไฟล์: 150 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2552ขนาดไฟล์: 118 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2552ขนาดไฟล์: 107 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2552ขนาดไฟล์: 100 KB. ดาวน์โหลด
2551
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2551ขนาดไฟล์: 155 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2551ขนาดไฟล์: 114 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2551ขนาดไฟล์: 109 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2551ขนาดไฟล์: 86 KB. ดาวน์โหลด
2550
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2550ขนาดไฟล์: 136 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2550ขนาดไฟล์: 96 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2550ขนาดไฟล์: 91 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2550ขนาดไฟล์: 74 KB. ดาวน์โหลด
2549
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2549ขนาดไฟล์: 121 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2549ขนาดไฟล์: 84 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2549ขนาดไฟล์: 77 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2549ขนาดไฟล์: 184 KB. ดาวน์โหลด
2548
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2548ขนาดไฟล์: 230 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2548ขนาดไฟล์: 202 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2548ขนาดไฟล์: 146 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2548ขนาดไฟล์: 119 KB. ดาวน์โหลด
2547
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2547ขนาดไฟล์: 167 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2547ขนาดไฟล์: 119 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2547ขนาดไฟล์: 135 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2547ขนาดไฟล์: 110 KB. ดาวน์โหลด