คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมชาย สิริปัญญานนท์

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

นายพิเชษฐ กนกศิริมา

รองประธานฝ่ายสนับสนุน

นายคาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์

รองประธานฝ่ายขายกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

นายอพิรักษ์ แสงสี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน