คณะผู้บริหาร

นายสมชาย สิริปัญญานนท์

กรรมการผู้จัดการ

นายคาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์

รองประธานฝ่ายขายกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

นายอพิรักษ์ แสงสี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายเคล้าส์ โบรเบิร์ก

รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ